Kendonj Birrë Madh

Kendonj birrë madh mbë diellt’ të lumit atë,
qi dergoj gjiut se vet për të shelbuem;
veshunë ndë mish,e gjak bam i begatë,
ndë dy natyrë ngjeshun e fort shterguem,
me pushtet të madhë,sa për mot të gjatë
rreth shekullit të shelbon tui besuem,
se ky i verteti krisht hyj,e nieri
ashtë,e si leu ndër ne virgjinet mri,
xihariq me dhanë nji pëllumb derguem,
qiellsit kur vo bashkë ndë iordant’ të bardhë
me të shë gjonë lum meu pagëzuem
ashtu sibila thotë,se ka për t’ardhë
fajtërorët me grisem,e me shelbuem. 
posi vjollëxa ndë dimënë pa mardhë
ndërshen: e si njegullatë palë,palë,
reza n’dielli përzë,tue dhanë malë,
të dërejtë jete,e udhë të pamashtri
shekullit,qi shpie mbë qiellt ka me mspuem
gjyq t’amëshuem pa me kallëzuem.
shelbues yt rëshit kur plot memeni,
ka me dalë ende kryqa ndrykë nalxuem,
lum,o dru,e bukura,pa ndonji leqe,
ku mplaki u çrish,e s’mbet as nonji e keqe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PoeziShqip.com is an archive of albanian poems. Each day, we bring you a new poem from new books, magazines, and journals. Poems are chosen from the work of a wide variety of poets published or translated in the English and Albanian language. Our most eminent poets are represented in the selections, but also poets who are less well known. The daily poem is selected for its literary quality and to provide you with a window on a very broad range of poems offered annually by publishers large and small. Included with each poem is information about the poet and the poem's source. Our purpose is to make it easier for people to find poets and poetry they like and to help publishers bring news of their books, magazines, and journals to more people. If this is your first visit to PoeziShqip.com, let us welcome you with poems.