Dhe ti… (fragmente)

Ajo përdhe e shtrirë
Heqën dhe rënkon
Rënkon dhe qielli i nxirë
Dhe ti këndon këndon

Të gjithë te koka e saj
Dhe qielli e përgjon
Dhe heshtja vjen të qajë
Dhe ti këndon këndon

Zot kjo vojtje e gjatë
Shpëtoje Nënën tonë
Ne lutemi ditë e natë
Dhe ti këndon këndon

Poet pushoje këngën
S’është koha për gëzim
Dëgjo dëgjo zinxhirat
Si hekuri tingëllin
Poet pushoje këngën
S’është koha për gëzim
…………………………
Poet pushoje këngën
S’është koha për gëzim
Sa varre happen natën
Dhe plumbi korr e grin
Poet pushoje këngën
S’ësht’ koha për gëzim

Poet pushoje këngën
S’është koha për gëzim
Vëllanë ta kryqëzuan
E vran’ dhe poezin’
Poet pushoje këngën
S’është koha për gëzim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PoeziShqip.com is an archive of albanian poems. Each day, we bring you a new poem from new books, magazines, and journals. Poems are chosen from the work of a wide variety of poets published or translated in the English and Albanian language. Our most eminent poets are represented in the selections, but also poets who are less well known. The daily poem is selected for its literary quality and to provide you with a window on a very broad range of poems offered annually by publishers large and small. Included with each poem is information about the poet and the poem's source. Our purpose is to make it easier for people to find poets and poetry they like and to help publishers bring news of their books, magazines, and journals to more people. If this is your first visit to PoeziShqip.com, let us welcome you with poems.