TOKA NDËRRON SHTATIN

Trimi merr në shenjë

Toka është mburojë
Trimi na është rrëzuar
Toka është bërë shtrojë.
Si e kërkojnë trimat
Ndërron shtatin Toka
Që në log betejash
T’shpëtojë mijëra koka.
Se atdheut i duhen
Prapë lisat në kodër
Bij që kurrë nuk lënë
T’shuhet zjarri n’vatër.
Shpesh u ndërruan fronet
Në Tokën tonë të kuqe
Porse gjithë pushtuesit
Me të njëjtat huqe!
Dëshirë të përmotshme
Të grabisin jetëra
Dhe të luajnë me to
Si langonjtë me eshtra!
Po edhe ne patëm
Gjithë të njëjtin huq –
Mbi kalanë e kuqe
Lart bajraku i kuq!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PoeziShqip.com is an archive of albanian poems. Each day, we bring you a new poem from new books, magazines, and journals. Poems are chosen from the work of a wide variety of poets published or translated in the English and Albanian language. Our most eminent poets are represented in the selections, but also poets who are less well known. The daily poem is selected for its literary quality and to provide you with a window on a very broad range of poems offered annually by publishers large and small. Included with each poem is information about the poet and the poem's source. Our purpose is to make it easier for people to find poets and poetry they like and to help publishers bring news of their books, magazines, and journals to more people. If this is your first visit to PoeziShqip.com, let us welcome you with poems.