Gjella E Shën Mërisë Virgjër

Oj jet’ e ëmbël,o shën mëri,
vjershin e ri ea na mbiso;
si do shurbier,si ti t’pëlkier,
ti bashk’ mene nga e këndo.

na ning dimi ti të vandonjim,
ti të nderonjim si meriton;
se je fanmirë se na do mirë,
këta ti thomi,këjo baston.

cili njeri sa i lart’ je,
sa gracje ke,mund nimëronjë?
vet’ zoti inë ti di vandinë,
jatër gjuhë s’di ti këndonjë. 

nd’atë dikret çi fjet karta,
vetëm sa lart ti qeve vënë;
neve të tjerët të bjerrt’,të mjerët,
gjarpri mëkatat na pat ngrënë.

e bër’ aposta për tënzonë,
shkele dimonë,i re pir mort;
ti vetëm qeve porsa u leve,
ndi trut’ ia ngjoke,ia ngjoke fort.

jot ëm’ shin ana me shin xhakinë
fimilë s’kinë e,pjot me lot,
e shertëruan,e agjëruan,
ashtu ti bjetin ka inzot.

me vute e meshë e raciuna,
me divuciuna e me hjidhi,
të kunçipirti,të parturti
shin ana e mirë ndi pjakëri.

kur ti u leve,e qiell e dhe
bëri hare ndir gjith’ kundat;
haret’ i solle kur ti dolle,
dolle si dielli e pamëkat.

tri vjet u mbille ndi një kuvend
bëre kutiend ti tënëzon’;
i dhe nji lule,nji trëndafile,
i dhe të virgjrit çi lulëzon.

andaj zotinë tij t’u prejar,
t’u namurar e mir’ të dish:
e të bekoi,të shëjtëroi,
e shpirti kurmin t’e bëri kish’.

nj’ëmgjëll aposta të suall mbashatën,
të suall uratën ndi kit modh’;
– o e lumja grua,ti si e thua?
ti zoti in’ për ëm’ të zgjodh.

ti rispëndove:- u’jam e virgjër
si nji e virgjër mund jetë ëmë?
këjo mbashatë ning ësht’ uratë;
pir nji të virgjër ësht’ më se nëmë.

Ëngjëlli foli:- jo,se zotin’
tek vete hin,ning e danon
virgjinitatet e puritatet;
tek më e nget,më e ngjaron.

si pasikiri tek dielli hin,
ai ning e nxin,e dritëson.
mos kij pahur,mos kij timur:
vet’ shpirti shëjt’ vjen e të mbjon.

(1762)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PoeziShqip.com is an archive of albanian poems. Each day, we bring you a new poem from new books, magazines, and journals. Poems are chosen from the work of a wide variety of poets published or translated in the English and Albanian language. Our most eminent poets are represented in the selections, but also poets who are less well known. The daily poem is selected for its literary quality and to provide you with a window on a very broad range of poems offered annually by publishers large and small. Included with each poem is information about the poet and the poem's source. Our purpose is to make it easier for people to find poets and poetry they like and to help publishers bring news of their books, magazines, and journals to more people. If this is your first visit to PoeziShqip.com, let us welcome you with poems.