CINXERI DHE MILINGONA

Cinxer’ i marre
gjithe behare
e shkoi duke kenduar
nde kopshte te lulezuar
Po behari shkoi,
cinxeri pushoi
dhe zuri të qajë
se s’kish se ç’të hajë.
T’i mos vdesë nga uria
një ditë del nga shtëpia,
dhe miligonës i thotë:

Zonjë, sot bën shumë ftohtë.
s’ka ç’të ha dhe jam sëmurë,
po nëmë dy koqe grurë,
ta kthej prapë në korrik.
në më ke gjiton dhe mik
Të të vijë keq për mua.
Po milingona s’ep hua
se është fort e shtrënguar
Në behar s’paske punu
Thotë zonja milingonë.

Kendova, për zonë,
beharë të terë
ndë fush’ e ndë male,

Fort mirë ke bërë,
tani hidhu valle!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PoeziShqip.com is an archive of albanian poems. Each day, we bring you a new poem from new books, magazines, and journals. Poems are chosen from the work of a wide variety of poets published or translated in the English and Albanian language. Our most eminent poets are represented in the selections, but also poets who are less well known. The daily poem is selected for its literary quality and to provide you with a window on a very broad range of poems offered annually by publishers large and small. Included with each poem is information about the poet and the poem's source. Our purpose is to make it easier for people to find poets and poetry they like and to help publishers bring news of their books, magazines, and journals to more people. If this is your first visit to PoeziShqip.com, let us welcome you with poems.