Lartë

Rruga e gjarpërinjtë
Buz lumbardhit së vrullshëm
Vozis si si çmendur
Dehur nga ngjyrat.

Përcjellur nga dielli
Ndalu këtu thash me veti
Si në trans i shokuar
Shtërngova shumëngjyrshin.

Qielli blu më thirri
Eja në veti zotëri i nderuar
Edhe dje ishte kështu
Por tani ti bukurin e zbukurove.

U përkula me kokën në tokë
Ç ’është kjo forcë madhështore
Ngrita sytë kah majet e malit
Ishin ngjitur me qiellin diellor.

U ndjeva si një milingonë
I pafuqishëm në këtë hapësirë
Falenderova Krijuesin e gjithësisë
Furnizuesin e pafund.

PoeziShqip.com is an archive of albanian poems. Each day, we bring you a new poem from new books, magazines, and journals. Poems are chosen from the work of a wide variety of poets published or translated in the English and Albanian language. Our most eminent poets are represented in the selections, but also poets who are less well known. The daily poem is selected for its literary quality and to provide you with a window on a very broad range of poems offered annually by publishers large and small. Included with each poem is information about the poet and the poem's source. Our purpose is to make it easier for people to find poets and poetry they like and to help publishers bring news of their books, magazines, and journals to more people. If this is your first visit to PoeziShqip.com, let us welcome you with poems.