Poetet

Brënda ndër fjalë kërkon qetësi
Bën me shpirt dhe një copë letër.
Hedh mbi të me kënaqësi,
gjithcka ndjen, si askush tjetër.

Humb në malle të mir’filltë.
Në skaje të largëta, nostagjie.
Kërkon në botën tonë të hirtë.
Gjurmë, të fshehura kaltërsie.

Ti nuk je xhin e as profet
Nuk je shpirt, ardhur nga qielli
Je njeri, shumë i vërtetë,
Aq i vërtetë saç duket dielli!


Shkruan dora ç’i thotë shpirti,
Zemra gjakun e bën bojë
Edhe nis ‘’udha e shkronjave’’
Përmbi letër si një lojë!

Di të shtiresh, por jo kur shkruan
Të gënjesh di, por jo në letër,
Sepse poeti nëpër shkronja
Eshtë i vërtetë sa askush tjetër!

PoeziShqip.com is an archive of albanian poems. Each day, we bring you a new poem from new books, magazines, and journals. Poems are chosen from the work of a wide variety of poets published or translated in the English and Albanian language. Our most eminent poets are represented in the selections, but also poets who are less well known. The daily poem is selected for its literary quality and to provide you with a window on a very broad range of poems offered annually by publishers large and small. Included with each poem is information about the poet and the poem's source. Our purpose is to make it easier for people to find poets and poetry they like and to help publishers bring news of their books, magazines, and journals to more people. If this is your first visit to PoeziShqip.com, let us welcome you with poems.