Ezani

Ezani, ezani
Thirrja më e mirë për tek Rrahmani,
Thirrja e gëzimit dhe qetësisë,
Thirrja e shpëtimit dhe bukurisë.

Me të gëzohet njerëzia
Gëzohet, xhamia, rruga dhe shtëpia,
Është thirrja e monoteizmit dhe madhërimit
Thirrja e Xhenetit dhe flijimit.

Kush i përgjigjet thirrjes së ezanit
Aq hapa i largohet shejtanit,
Xhenetit patjetër do i afrohet
Sigurt prej Xhehenemit ai largohet.

Mos ta përbuzim këtë mirësi
Një ditë do më bëjë dobi, si mua dhe ty,
Përgjigje së tij kurë s’do i bëhesh pishman
Të betohem në emër të Atij, që quhet Rrahman.

PoeziShqip.com is an archive of albanian poems. Each day, we bring you a new poem from new books, magazines, and journals. Poems are chosen from the work of a wide variety of poets published or translated in the English and Albanian language. Our most eminent poets are represented in the selections, but also poets who are less well known. The daily poem is selected for its literary quality and to provide you with a window on a very broad range of poems offered annually by publishers large and small. Included with each poem is information about the poet and the poem's source. Our purpose is to make it easier for people to find poets and poetry they like and to help publishers bring news of their books, magazines, and journals to more people. If this is your first visit to PoeziShqip.com, let us welcome you with poems.