Home » Oktavio Paz » SHKRIM

SHKRIM

I vizatoj këto shkronja
ashtu siç bën dita me imazhet e saj
që pastaj fryn mbi to dhe s’kthehet më pas.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>