Fillimi » Oktavio Paz » SHKRIM

SHKRIM

I vizatoj këto shkronja
ashtu siç bën dita me imazhet e saj
që pastaj fryn mbi to dhe s’kthehet më pas.


Emaili juaj nuk do të publikohet, por është i domosdoshëm për tu shënuar. Fushat e domosdoshme janë shënuar me *.