Home » Oktavio Paz » SHKRIM

SHKRIM

I vizatoj këto shkronja
ashtu siç bën dita me imazhet e saj
që pastaj fryn mbi to dhe s’kthehet më pas.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *