L’ETERNEL RETOUR

Në vitin 39 para Krishtit
Oratori romak Asinius Pollion
Nënshtroi parthinët, një popull të Ilirisë
Pas kthimit të tij në Romë
Për të u organizua një triumf
Më vonë, ai vazhdoi të merrej me ushtrime oratorie
Siç thotë Seneka ( Plaku )…
Në vitin 1939 pas Krishtit
Një pinjoll tjetër i Ujkonjës, me emrin Konti Ciano
Në trupin e të cilit ndoshta kishte shtegtuar
Shpirti i oratorit romak Asinius Pollion
Përgatiti nënshtrimin e të njëjtit popull
Me ndryshimin e vetëm se tashti parthinët
Quheshin albanezë ose shqiptarë
Ashtu si stërgjyshi i tij i largët
Oratori romak Asinius Pollion
Edhe Konti Ciano ka pasur prirje letrare
Madje ka shkruar një libër të trashë…
Duke lexuar Senekën ( Plakun )
I cili i ka kushtuiar një kapitull të tërë
Oratorit romak Asinius Pollion
U befasova nga ngjashmëria e këtyre dy datave
39 para Krishtit,1939 pas Krishtit
Në të cilat ka ndodhur e njëjta ngjarje
Ku kanë marrë pjesë të njëjtët protagonistë…
Përsëritja e të njëjtës ngjarje në dy data të ndryshme
Më solli në mendje të frikshmin L’ Eternel Retour!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PoeziShqip.com is an archive of albanian poems. Each day, we bring you a new poem from new books, magazines, and journals. Poems are chosen from the work of a wide variety of poets published or translated in the English and Albanian language. Our most eminent poets are represented in the selections, but also poets who are less well known. The daily poem is selected for its literary quality and to provide you with a window on a very broad range of poems offered annually by publishers large and small. Included with each poem is information about the poet and the poem's source. Our purpose is to make it easier for people to find poets and poetry they like and to help publishers bring news of their books, magazines, and journals to more people. If this is your first visit to PoeziShqip.com, let us welcome you with poems.