GJINKALLA

Në vapën e Gushtit Gjinkalla këndon,
Pup-pup lart e poshtë këdo shqetëson..
Shkon tek milingona e bën nje kritikë,
Dhe kur s’merr përgjigje thotë je e ligë.
Milingona e shkretë ngre kokën përpjetë
Dhe për herë të parë gjinkallës i fletë:
Pusho moj gjinkallë! Mjaftë më ke gjykuarë,
Le ta dënojë Botën kush e ka krijuarë.
Unë edhe për ty jam duke punuarë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PoeziShqip.com is an archive of albanian poems. Each day, we bring you a new poem from new books, magazines, and journals. Poems are chosen from the work of a wide variety of poets published or translated in the English and Albanian language. Our most eminent poets are represented in the selections, but also poets who are less well known. The daily poem is selected for its literary quality and to provide you with a window on a very broad range of poems offered annually by publishers large and small. Included with each poem is information about the poet and the poem's source. Our purpose is to make it easier for people to find poets and poetry they like and to help publishers bring news of their books, magazines, and journals to more people. If this is your first visit to PoeziShqip.com, let us welcome you with poems.