GJITHËNJERËZORE

Të gjithë abonentët mungojnë. Çfarë thonë. Nga zëri i një shpirtbutësie me kthetra të kuqe që shëtit nuk ka asnjë që të përcjellë mesazhin tim.Jo, jo, jo mesazh! Doja vetëm t’u thoja…T’u thoja.T’u thoja që jam atje. Me erën. Me kohën. Me gjakun.Që jam aty i (t)rondi(t)urMe dy T si një portë kanatahapur?Shko të hapësh portën! O zot femëror me standardet e tua! Mos ndoshta një ditë në kinema të kam vendosur dorën mbi kofshë. Ti e ndjeje atë vazhdimisht, unë të dëgjoja gurgullimat e zorrëve.Dhe thosha që duhet të kalojmë andej. Gjithmonë andej!Vare, pra, Thelbin e Botës!

* * *
Thonë se tmerri dhe bukuria e botës
Rikthehen për t’u mburrur se kanë jetuar.
Curriculum i çuditshëm
Që del nga grafikat
Dhe fotot ku Klitemnestra e kapur nga beli
Do të marrë gjithmonë të njëjtën përgjigje:
Vendi tashmë është bllokuar-
Si një kanatë që tundetGjersa të shkulet.
Por duhet të shkulet ose të shkulë vetveten
Llampa mbi korridor që provon
Se nuk ka patur kurrë vend për t’u zaptuar
Në anën tjetër të natës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PoeziShqip.com is an archive of albanian poems. Each day, we bring you a new poem from new books, magazines, and journals. Poems are chosen from the work of a wide variety of poets published or translated in the English and Albanian language. Our most eminent poets are represented in the selections, but also poets who are less well known. The daily poem is selected for its literary quality and to provide you with a window on a very broad range of poems offered annually by publishers large and small. Included with each poem is information about the poet and the poem's source. Our purpose is to make it easier for people to find poets and poetry they like and to help publishers bring news of their books, magazines, and journals to more people. If this is your first visit to PoeziShqip.com, let us welcome you with poems.