KABRA

Ai rrugëton pas një dielli dimërak
Duke shtyrë pendën e qeve përgjatë udhës të ftohtë të kuqe
Duke u thirrur atyre, me zërin që ata e njohin
Ai i drejton kafshët e tij lart mbi Kabra.1)

Zëri u tregon atyre se në shtëpi është ngrohtë
Kafshët bëjnë muu dhe muzikë të vrazhdë me thundrat e tyre
Ai i ndjell ato me një degë peme të lulëzuar që e mban përpara
Tymos avull prej ballit të tyre.

I pagdhëndur, i lidhur pas qeve
Sonte i shtriqur gjërë e gjatë pranë zjarri !
Mua më qan zemra prej rrëkesë së zezë
Për degën time të këputur!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PoeziShqip.com is an archive of albanian poems. Each day, we bring you a new poem from new books, magazines, and journals. Poems are chosen from the work of a wide variety of poets published or translated in the English and Albanian language. Our most eminent poets are represented in the selections, but also poets who are less well known. The daily poem is selected for its literary quality and to provide you with a window on a very broad range of poems offered annually by publishers large and small. Included with each poem is information about the poet and the poem's source. Our purpose is to make it easier for people to find poets and poetry they like and to help publishers bring news of their books, magazines, and journals to more people. If this is your first visit to PoeziShqip.com, let us welcome you with poems.