SHUME DEGE NE NJE TRUNG

Në Likashanin shkëmbor
Janë gjashtë lisa shekullor
Me degë të gjëra lisat bung
Që të gjashtët në një trung.

Istikam i UÇK-së dikur
Sot mbi ta valon flamur
Duke biseduar me ta
I pari lis kështu më tha:

Jam Shqipëria, zemra ime
A e sheh nuk jam jetime
I dyti lis më kapi për dore
Unë-tha-jam Kosova Lindore.

I them të tretit ti kush je
-Ilirida si s`më njeh

Me Kosovën këtu rrimë
Kemi pranë dhe Qamërinë
Me Plavë-Gucinë mish e asht
Sa shumë degë, por një trung bashkë.

Kështu të gjashtët jemi rritë
Bashkë i përballuam stuhitë
Na u zgërdhinë bishat me dhëmbë
Por gjithëherë qëndruam në këmbë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PoeziShqip.com is an archive of albanian poems. Each day, we bring you a new poem from new books, magazines, and journals. Poems are chosen from the work of a wide variety of poets published or translated in the English and Albanian language. Our most eminent poets are represented in the selections, but also poets who are less well known. The daily poem is selected for its literary quality and to provide you with a window on a very broad range of poems offered annually by publishers large and small. Included with each poem is information about the poet and the poem's source. Our purpose is to make it easier for people to find poets and poetry they like and to help publishers bring news of their books, magazines, and journals to more people. If this is your first visit to PoeziShqip.com, let us welcome you with poems.