PAS SHIUT

Pasi përfshij
ujin blu, tokën e zezë.
Si mund t’i çaj detet,
si mund të kërcej
nga një majë te tjetra?!
Më ndalojnë
Zogjtë jelembërthyer,
mali më pret rrugën:
Qiellin e mbushur për gjysmë,
rrëpirën ku qëndron
njeriu i vogël,
i parëndësishëm, si plugu para tij;
atë s’mund ta shohin yjtë
as me teleskop, as me mjete të tjera,
por ai vëzhgon ama,
të blertën dhe të verdhën,
kafshët
dhe shenjat përmbi të.
E çfarë se ai s’është
ai që më ndalon mua:
Fyelli,
ai është universi,
Stepa, shkretëtira dhe akullnaja,
një pyll në Kongo,
i kthyer në det,
malet në Kinë
pa zë dhe të tejdukshëm.
Përmbi det, i heshtur dhe i nxehtë,
Si një varkë në ajkë
Fyelli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PoeziShqip.com is an archive of albanian poems. Each day, we bring you a new poem from new books, magazines, and journals. Poems are chosen from the work of a wide variety of poets published or translated in the English and Albanian language. Our most eminent poets are represented in the selections, but also poets who are less well known. The daily poem is selected for its literary quality and to provide you with a window on a very broad range of poems offered annually by publishers large and small. Included with each poem is information about the poet and the poem's source. Our purpose is to make it easier for people to find poets and poetry they like and to help publishers bring news of their books, magazines, and journals to more people. If this is your first visit to PoeziShqip.com, let us welcome you with poems.