KËTU NË PRANVERË

Këtu në pranverë, yjet lundrojnë në boshllëk;
Këtu në dimrin ornamental
Lakuriqi qiell zbret poshtë me breshërimë;
Vera varros zogjtë e lindur në pranverë.

Shenjat vinë nga largimi i ngadaltë i vitit
Brigjet e katër stinëve;
Zjarre të tre stinëve na mësojnë në vjeshtë
Dhe natë e katër zogjve.

Duhet të dalloj verën e pemëve, krimbat
Kur duan, na rrëfejnë furtunat e dimrit
Apo funeralin e diellit;
Duhet ta njoh pranverën nga kënga e qyqes
Dhe kërmilli duhet të më shpjegojë shkatërrimin.

Një krimb e rrëfen verën më mirë se ora,
Kërmilli është një kalendar jetësor i ditëve
Çfarë do të thotë një insekt pa kohë
Tregon se bota avash-avash po konsumohet?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PoeziShqip.com is an archive of albanian poems. Each day, we bring you a new poem from new books, magazines, and journals. Poems are chosen from the work of a wide variety of poets published or translated in the English and Albanian language. Our most eminent poets are represented in the selections, but also poets who are less well known. The daily poem is selected for its literary quality and to provide you with a window on a very broad range of poems offered annually by publishers large and small. Included with each poem is information about the poet and the poem's source. Our purpose is to make it easier for people to find poets and poetry they like and to help publishers bring news of their books, magazines, and journals to more people. If this is your first visit to PoeziShqip.com, let us welcome you with poems.