Gjithmonë

Gjithmonë
Lutu të kesh sy që shohin më të mirën,
Një zemër që fal mashtrimin,
Mendje që harron smirën dhe
Një shpirt që kurrë nuk e humb besimin.

Gjithmonë
Lutu për ata të mjerët që vuajnë,
Për ata që nuk kanë shtëpi,
Sa vdesin urie, sa me ushqim “luajnë”,
Sa e sa të tjerë që mbajnë zi.

Gjithmonë
Historia me luftëra është veshë,
E luftërat kanë ndjellë mjerim,
Sa heronjë e shpiunë kanë dalë n’shesh,
E të tjerë që janë ende në mjekim.

Gjithmonë
Lutu për të sëmurin të gjejë shërim,
Për të pastrehët të gjejnë shtëpi,
Për të varfërin të ketë lehtësim,
Për jetimin të ketë dashuri.

Gjithmonë
Lutu për prindërit, gjyshërit, të gjithë që i njeh,
Lutu për motrën, vëllaun, atë në zemër që ke,
Një zemre të pastër që me bindje kërkon,
Zoti asaj çdo lutje ja pranon.

PoeziShqip.com is an archive of albanian poems. Each day, we bring you a new poem from new books, magazines, and journals. Poems are chosen from the work of a wide variety of poets published or translated in the English and Albanian language. Our most eminent poets are represented in the selections, but also poets who are less well known. The daily poem is selected for its literary quality and to provide you with a window on a very broad range of poems offered annually by publishers large and small. Included with each poem is information about the poet and the poem's source. Our purpose is to make it easier for people to find poets and poetry they like and to help publishers bring news of their books, magazines, and journals to more people. If this is your first visit to PoeziShqip.com, let us welcome you with poems.